Đang tải dữ liệu...
MAGRES hermetic encoder – Unsurpassed robustness
Code 4438-3-DCH... Hot
Operation under extreme ...
PCB absolute encoder without housing
Code Absolute encoder kit wit... Hot
Absolute encoder kit wit ...
Kuebler - Connection Technologies
Code M12, M23... Hot
Connection Technologies ...
Turck - Absolute Position Encoder
Code Kubler 3650 - 3670...
Absolute Position Encode ...
Kuebler - Absolute Encoders
Code 36xx, 58xx, 90xx...
Absolute Encoders 36xx, ...
Close

GNN Vietnam kính thông báo đến Quý Khách Hàng:
1/ Email của công ty GNN chỉ có một tên miền duy nhất là @gnnvietnam.com, tất cả các email khác (như gmail, yahoo mail…) đều không phải của công ty chúng tôi.

Bạn muốn có cơ hội làm việc trong môi trường kinh doanh năng động và chuyên nghiệp.
Muốn biết thêm chi tiết click tại đây.