Đang tải dữ liệu...
Phân phối chính thức
Kuebler
Balluff
Okura
transmotec
Brake motors
Noitech
Itoh denky
Bauer Gear Motor GmbH
Nuova Fima
MTS Sensors
Pro-face
Oriental motor
Mitsuboshi
Saginomiya
Graeff
EXM sensor
Shinko Electric
Micro detectors
Nissei
Hadar Lighting
Busch
Honeywell
Takuwa
A-Belco
Tamagawa
Diell microdetectors sensor
Selet sensor
RKC Vietnam
Lion Sensor
Toshiba
Finetek
Leuze sensor
Phoenix Contact
Norgren
Tsubaki
Nikkiso
Pertici
PILZ
ABB
LENZE
Yaskawa
Flintec
MSYSTEM
George Fisher
 
Liên kết website
Trạng thái
Số lượt truy cập:1129834
Số người online : 72
Bảng giá thiết bị Oriental Motor Part 21

Bảng giá thiết bị Oriental Motor Part 21


  --  7/9/2012
Bảng giá thiết bị Oriental Motor Actuators Part 21
BRAND Product Code Description
Oriental Motor DG130R-ASAAD ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG130R-ASAC ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG130R-ASACD ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG130R-ASAS ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG130R-ASASD ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG130R-ASBA ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG130R-ASBAD ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG130R-ASBC ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG130R-ASBCD ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG130R-ASBS ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG130R-ASBSD ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG130R-ASMA ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG130R-ASMAD ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG130R-ASMC ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG130R-ASMCD ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG130R-ASMS ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG130R-ASMSD ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG200R-ASAA ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG200R-ASAAD ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG200R-ASAC ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG200R-ASACD ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG200R-ASAS ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG200R-ASASD ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG200R-ASBA ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG200R-ASBAD ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG200R-ASBC ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG200R-ASBCD ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG200R-ASBS ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG200R-ASBSD ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG200R-ASMA ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG200R-ASMAD ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG200R-ASMC ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG200R-ASMCD ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG200R-ASMS ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG200R-ASMSD ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG60-ASAK ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG60-ASBK ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG85R-ASAA ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG85R-ASAAD ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG85R-ASBA ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DG85R-ASBAD ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DGM130R-ASAA ROTARY MOTION
Oriental Motor DGM130R-ASAC ROTARY MOTION
Oriental Motor DGM130R-ASBA ROTARY MOTION
Oriental Motor DGM130R-ASBC ROTARY MOTION
Oriental Motor DGM130R-ASMA ROTARY MOTION
Oriental Motor DGM130R-ASMC ROTARY MOTION
Oriental Motor DGM200R-ASAA ROTARY MOTION
Oriental Motor DGM200R-ASAC ROTARY MOTION
Oriental Motor DGM200R-ASBA ROTARY MOTION
Oriental Motor DGM200R-ASBC ROTARY MOTION
Oriental Motor DGM200R-ASMA ROTARY MOTION
Oriental Motor DGM200R-ASMC ROTARY MOTION
Oriental Motor DGM60-ASAK ROTARY MOTION
Oriental Motor DGM60-ASBK ROTARY MOTION
Oriental Motor DGM85R-ASAA ROTARY MOTION
Oriental Motor DGM85R-ASBA ROTARY MOTION
Oriental Motor DH28PA-K ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DH28PA-KD ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DH42PA-K ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DH42PA-KD ROTARY MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DHM28PAK ROTARY MOTION
Oriental Motor DHM42PAK ROTARY MOTION
Oriental Motor DRB28UA1-03 LINEAR MOTION
Oriental Motor DRB28UA1-03A LINEAR MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DRB28UA1-03N LINEAR MOTION
Oriental Motor DRB28UA1-03NA LINEAR MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DRB28UA1-06 LINEAR MOTION
Oriental Motor DRB28UA1-06A LINEAR MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DRB42UA2-04 LINEAR MOTION
Oriental Motor DRB42UA2-04A LINEAR MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DRB42UA2-04N LINEAR MOTION
Oriental Motor DRB42UA2-04NA LINEAR MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DRB42UA2-10 LINEAR MOTION
Oriental Motor DRB42UA2-10A LINEAR MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DRB60UA4-05 LINEAR MOTION
Oriental Motor DRB60UA4-05A LINEAR MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DRB60UA4-05N LINEAR MOTION
Oriental Motor DRB60UA4-05NA LINEAR MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DRB60UA4-10 LINEAR MOTION
Oriental Motor DRB60UA4-10A LINEAR MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DRE2GW03L-KD LINEAR MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DRE2GW03R-KD LINEAR MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DRE2W03-KD LINEAR MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DRE4GV04L-KD LINEAR MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DRE4GV04LM-KD LINEAR MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DRE4GV04R-KD LINEAR MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DRE4GV04RM-KD LINEAR MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DRE4V04-KD LINEAR MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DRE4V04M-KD LINEAR MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DRE6GT05L-KD LINEAR MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DRE6GT05LM-KD LINEAR MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DRE6GT05R-KD LINEAR MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DRE6GT05RM-KD LINEAR MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DRE6T05-KD LINEAR MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DRE6T05M-KD LINEAR MOTION WITH CONTROLLER
Oriental Motor DREM2GW03LK LINEAR MOTION
Oriental Motor DREM2GW03RK LINEAR MOTION
Oriental Motor DREM2W03K LINEAR MOTION
Oriental Motor DREM4GV04LK LINEAR MOTION

Oriental Motor Vietnam, ThaiLand, Cambodia, Singapore, China

GNN VIETNAM

Số người xem : 7230
Close

GNN Vietnam kính thông báo đến Quý Khách Hàng:
* Email của công ty GNN chỉ có một tên miền duy nhất là @gnnvietnam.com, tất cả các email khác (như gmail, yahoo mail…) đều không phải của công ty chúng tôi.

Bạn có muốn cơ hội làm việc trong môi trường kinh doanh năng động và chuyên nghiệp.
Hãy click tại đây.