Đang tải dữ liệu...
The first magnetic incremental encoder now programmable!
Code EcoMag BRIx 58... Hot
Keeping the configuratio ...
MAGRES hermetic encoder – Unsurpassed robustness
Code 4438-3-DCH... Hot
Operation under extreme ...
PCB absolute encoder without housing
Code Absolute encoder kit wit... Hot
Absolute encoder kit wit ...
Kuebler - Encoder Accessories
Code Ezturn-Software, Removab... Hot
Encoder Accessories | K ...
Kuebler - Connection Technologies
Code M12, M23... Hot
Connection Technologies ...
Turck - Absolute Position Encoder
Code Kubler 3650 - 3670...
Absolute Position Encode ...
Kuebler - Slip Rings
Code SR086, SR060...
Slip Rings SR086, SR060 ...
Kuebler - Linear Encoders
Code LI20, LI50, B1, B2, 2400...
Linear Encoders LI20, LI ...
Kuebler - Absolute Encoders
Code 36xx, 58xx, 90xx...
Absolute Encoders 36xx, ...
Kuebler - Incremental Encoders
Code 2400...
Incremental Encoders 240 ...
Close

GNN Vietnam kính thông báo đến Quý Khách Hàng:
1/ Email của công ty GNN chỉ có một tên miền duy nhất là @gnnvietnam.com, tất cả các email khác (như gmail, yahoo mail…) đều không phải của công ty chúng tôi.

Bạn muốn có cơ hội làm việc trong môi trường kinh doanh năng động và chuyên nghiệp.
Muốn biết thêm chi tiết click tại đây.