Đang tải dữ liệu...

Float Switches (KARI)

Float Switches (KARI)
Code Product : Float Switches Kari
Category : Switches
Producer : Besta
 
Stock : Order 
Provider : GNN
Brief:
Float Switches (KARI)
Download file : kari-e.pdf
Image :
Specification :

Float Switches Kari
Uses microswitches, up to 4 switching functions depending on version.

The most important technical data:
Electrical rating 250 VAC 3A inductive load 6A
ohmic load
Operating temp. max. 60°C (at atm. pressure)
Operating pressure max. 2 bar (at 20°C)
Float material Polypropylene

BESTA VIETNAM

GNN VIETNAM

Headquarter Office: 153 Nguyen Van Thu, Đakao Ward, Dist.1, HCMC.

Transaction Office: 33 Hoa Hong, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC.

Tel : (084.8) 3 517 4923 I Fax: (084.8) 3 517 4924

Email: contact@gnnvietnam.com

Website:  www.gnnvietnam.com  l   www.gnn.com.sg

 

 

 

 

 

Close

GNN Vietnam kính thông báo đến Quý Khách Hàng:
1/ Email của công ty GNN chỉ có một tên miền duy nhất là @gnnvietnam.com, tất cả các email khác (như gmail, yahoo mail…) đều không phải của công ty chúng tôi.

Bạn muốn có cơ hội làm việc trong môi trường kinh doanh năng động và chuyên nghiệp.
Muốn biết thêm chi tiết click tại đây.