Đang tải dữ liệu...

Optoelectronic level sensor

Optoelectronic level sensor
Code Product : OPG 01-05
Category : Optoelectronic Level Sensors
Producer : Besta
 
Stock : Order 
Provider : GNN
Brief:
Optoelectronic level sensor OPG 01-05 | BESTA VIETNAM
Image :
Specification :
The optoelectronic Senlux Besta level sensors are used for the level monitoring of liquids. Depending on the medium they can be installed as a position-insensitive system.

Main features: all sensors have a glass tip and a stainless steel body.

The main technical data
OPG 01 Compact construction, no moving parts
OPG 02 Sensor length selectable from
min. 65 mm to max. 3000 mm
OPG 03 Relay output change-over switch
250 VAC / 6A
OPG 04 The optoelectronic level switch OPG 04 is used for monitoring the level of liquids in refrigeration applications.
OPG 05 Liquid temperature until +170°C

BESTA VIETNAM

GNN VIETNAM

Headquarter Office: 153 Nguyen Van Thu, Đakao Ward, Dist.1, HCMC.

Transaction Office: 33 Hoa Hong, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC.

Tel : (084.8) 3 517 4923 I Fax: (084.8) 3 517 4924

Email: contact@gnnvietnam.com

Website:  www.gnnvietnam.com  l   www.gnn.com.sg

 

 

Fields of application :
Gas & Oil
Other Product
Close

GNN Vietnam kính thông báo đến Quý Khách Hàng:
1/ Email của công ty GNN chỉ có một tên miền duy nhất là @gnnvietnam.com, tất cả các email khác (như gmail, yahoo mail…) đều không phải của công ty chúng tôi.

Bạn muốn có cơ hội làm việc trong môi trường kinh doanh năng động và chuyên nghiệp.
Muốn biết thêm chi tiết click tại đây.