Đang tải dữ liệu...

PCB absolute encoder without housing

PCB absolute encoder without housing
Code Product : Absolute encoder kit with SSI – Extreme Compact de
Category : Ablsolute Encoder
Producer : Baumer
 
Stock : Order 
Provider : GNN
Brief:
Absolute encoder kit with SSI – PCB absolute encoder without housing | Baumer Vietnam
Image :
Specification :

 

 
Features
·      Absolute encoder kit with SSI 
·      Magnetic sensing
·      Kit for integrating applications
·      Support with magnetic for shaft assem-
bly
·      Resolution : singleturn 12 bit, multiturn
12 bit
·      Extreme compact design 
·      Single 10 – 30C supply
·      Operating temperature -40 to 85 °C
·      Electronic setting of zero point
 
 
 
Applications
 
·     Printers 
·     Textile equipments
·     Servo Motors
·     Machine Tools
·     Industrial and factory automation
equipment
 
  

Click here for special pricing information!

GNN VIETNAM

Headquarter Office: 153 Nguyen Van Thu, Đakao Ward, Dist.1, HCMC.

Transaction Office: 33 Hoa Hong, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC.

Tel : (084.8) 3 517 4923 I Fax: (084.8) 3 517 4924

Email: contact@gnnvietnam.com

Website:  www.gnnvietnam.com  l   www.gnn.com.sg

 

 
 
 
 
Fields of application :
Aerospace Industry
Agriculture
Automation industrial
Automotive
Cement
Ceramic
Electric, Industrial Electric
Food & Beverage
Plastic, Rubber
Close

GNN Vietnam kính thông báo đến Quý Khách Hàng:
1/ Email của công ty GNN chỉ có một tên miền duy nhất là @gnnvietnam.com, tất cả các email khác (như gmail, yahoo mail…) đều không phải của công ty chúng tôi.

Bạn muốn có cơ hội làm việc trong môi trường kinh doanh năng động và chuyên nghiệp.
Muốn biết thêm chi tiết click tại đây.