Đang tải dữ liệu...

Kuebler Vietnam - Absolute encoders Sendix M3668R

Kuebler Vietnam - Absolute encoders Sendix M3668R
コード Sản phẩm : Sendix M3668R
カタログ : Ablsolute Encoder
生産者 : Kuebler
 
倉 : 注文 
供給者 : GNN
手短い:
GNN Vietnam Chuyên cung cấp Absolute encoders Sendix M3668R - Kuebler
写真 :
パラメータの詳細 :

 The Sendix M36 with Energy Harvesting Technology is an electronic multiturn encoder in miniature format, without gear and without battery. It is characterized by robustness, reliability and cost-efficiency.

Highest robustness

  • Sturdy bearing construction in Safety-Lockplus™ design for particularly high resistance.
  • Extra large bearings.
  • Mechanically protected shaft seal
  • Protection level IP66, IP67 and IP69k in one device
  • Wide temperature range -40°C ... +85°C.
  • Without gear and without battery, thanks to the Energy Harvesting technology

Up-to-the-minute fieldbus performance

  • LSS services for configuration of the node address and baud rate.
  • Variable PDO mapping in the memory
  • Universal scaling function
  • Configuration management (bootloader)

Order code Shaft version : 8.M3668R.XX2X.2122

応用区域 :
Bao bì
Chế biến thực phẩm
Chế tạo máy
Công nghiệp tự động...
Dược & Y tế
Khoáng sản
Phân bón
Sản xuất điện
Sắt thép
Xi măng
Close

GNN Vietnam kính thông báo đến Quý Khách Hàng:
1/ Email của công ty GNN chỉ có một tên miền duy nhất là @gnnvietnam.com, tất cả các email khác (như gmail, yahoo mail…) đều không phải của công ty chúng tôi.

Bạn muốn có cơ hội làm việc trong môi trường kinh doanh năng động và chuyên nghiệp.
Muốn biết thêm chi tiết click tại đây.