Đang tải dữ liệu...

ZD Motor

ZD Motor
コード Sản phẩm : 5IK90A-SF
カタログ : Động Cơ ( Motor )
生産者 : Zd Motor
 
倉 : 注文 
供給者 : GNN
手短い:
Download file : 5IK90A-SF.pdf
写真 :
パラメータの詳細 :

Model

Out-put

Volt

Freq

Poles

Duty

Rated

Start torq

Capaci-tance

Motor

Motor with gear shaft

Spd

Curr

Torq

W

V

Hz

P

rpm

A

N.m

N.m

µF/VAC

5IK90A-AF induction motor

5IK90GU-AF gear motor gearmotor

90

1ph110

50

4

CONT

1350

1.40

0.64

0.50

20.0/250

5IK90A-CF induction motor

5IK90GU-CF gear motor gearmotor

90

1ph220

50

4

CONT

1350

0.70

0.64

0.48

5.0/450

5IK90A-SF induction motor

5IK90GU-SF gear motor gearmotor

90

3ph220

50

4

CONT

1300

0.66

0.66

2.40

/

5IK90A-S3F

induction motor

 

5IK90GU-S3F gear motor gearmotor

90

3ph380

50

4

CONT

1300

0.38

0.66

2.40

/

5IK90A-DF induction motor

 

90

1ph220

50

2

CONT

2800

0.79

0.30

0.34

6.0/450

5IK90A-TF induction motor

 

90

3ph220

50

2

CONT

2800

0.83

0.31

1.53

/

5IK90A-T3F

induction motor

 

 

90

3ph380

50

2

CONT

2800

0.28

0.31

1.53

/

 

GNN VIETNAM

Headquarter Office: 153 Nguyen Van Thu, Đakao Ward, Dist.1, HCMC.

Transaction Office: 33 Hoa Hong, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC.

Tel : (084.8) 3 517 4923 I Fax: (084.8) 3 517 4924

Email: contact@gnnvietnam.com

Website:  www.gnnvietnam.com  l   www.gnn.com.sg

 

 

Close

GNN Vietnam kính thông báo đến Quý Khách Hàng:
1/ Email của công ty GNN chỉ có một tên miền duy nhất là @gnnvietnam.com, tất cả các email khác (như gmail, yahoo mail…) đều không phải của công ty chúng tôi.

Bạn muốn có cơ hội làm việc trong môi trường kinh doanh năng động và chuyên nghiệp.
Muốn biết thêm chi tiết click tại đây.